Mã số N2034: Hệ thống quản lý dữ liệu, điều hành Phường 9 Quận 11

  - Chia sẻ:    

 

 

1. Vấn đề mà giải pháp đã giải quyết:

Giải quyết cơ bản tình trạng mỗi ngành quản lý thực hiện việc thu thập thông tin riêng và không có sự kết nối dữ liệu chung để đồng bộ và chia sẻ phục vụ công tác quản lý nhà nước nên tại thời điểm cần số liệu, dữ liệu thì mỗi ngành, lĩnh vực lại có một số liệu cung cấp khác nhau dẫn đến khó khăn trong việc xác định số liệu thống nhất cho các báo cáo, hoạch định kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh.

 

Hạn chế việc dữ liệu quản lý tại cơ sở có sai biệt nhau khá lớn dẫn đến việc thực hiện công tác bị khó khăn, lãng phí nguồn lực công, không khai thác được dữ liệu thực tế tại địa bàn, dễ sót hoặc trùng lặp đối tượng.

 

Giảm việc phụ thuộc trong quản lý và khai thác dữ liệu theo ngành dọc, giúp hạn chế sự thiếu tính kịp thời, mất thời gian trong việc trích dữ liệu và phân tích dữ liệu.

 

Không còn sự lo lắng khi có sự thay đổi về nhân sự phụ trách ngành tại phường thường dẫn đến việc quản lý dữ liệu, số liệu không chính xác, không kịp thời, hoặc mất dữ liệu.

 

Hình thành cách thức quản lý, cập nhật và khai thác dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước tại phường theo tính hệ thống. Tránh việc cán bộ công chức phường sử dụng nhiều công cụ quản lý dữ liệu như: bằng sổ, biểu mẫu giấy, file excel nên không có sự cập nhật tự động, mất thời gian để đối soát, khai thác, báo cáo.

 

Cung cấp một công cụ ứng dụng kịp thời để hỗ trợ công tác khu phố cho Ban điều hành khu phố mới phù hợp với tình hình, điều kiện về nhân sự hoạt động không chuyên trách tại khu phố sau khi không còn mô hình Tổ dân phố, thực hiện sắp xếp lại khu phố theo Nghị Quyết 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Đảm bảo việc triển khai thông tin được cụ thể, rõ ràng, xuyên suốt tại phường và khu phố.

 

Góp phần thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo khu vực công, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác quản lý nhà nước nhằm cải tiến quy trình, nâng cao năng suất chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở

 

Các chức năng chính của công cụ quản lý:

1. Phần phân quyền sử dụng của cán bộ công chức và những người có liên quan: các thông tin tính năng của hệ thống được hiển thị cụ thể như sau:

Phần tổng quan: hiển thị dashboard thống kê quản lý toàn phường và tại từng khu phố: về dân số, gia đình, nóc gia, cơ cấu giới tính, hộ nghèo – cận nghèo …

 

 

Phần Trang chủ: có các chức năng phân quyền theo Khối công tác và chức năng của từng cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách tại phường. Cụ thể:

Khối Hành chính – Kinh tế - Tài chính: là nhóm chức năng về quản lý:

 • Kinh tế: Quản lý và cập nhật dữ liệu liên quan của Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, hợp tác xã, Quản lý sinh vật cảnh.

 

 • Tư pháp: Quản lý việc niêm yết văn bản, theo dõi xử lý vi phạm hành chính; công tác quản lý giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù và xóa án tích.

   

 

 • Hộ tịch: Thống kê Khai tử, Khai sinh phát sinh trong năm. Tra cứu thông tin của công dân, hộ gia đình trên địa bàn để phục vụ việc xác minh giấy tờ hộ tịch, cư trú.

 

 • Văn phòng – Thống kê: theo dõi cập nhật các thông tin điều hành khu phố, các hoạt động của Ban điều hành khu phố. Thống kê các số liệu phục vụ báo cáo thống kê, quản lý về tình hình kinh tế - xã hội – văn hóa – giáo dục …Tình hình thu và thực hiện các hồ sơ dịch vụ công.
 • Tài chính – Kế toán: Công khai các khoản thu chi ngân sách; theo dõi và công khai các nguồn quỹ vận động theo quy định của các khu phố.

Khối Văn hóa – xã hội: gồm các tài khoản của công chức văn hóa – xã hội, chuyên trách giảm nghèo, chuyên trách dân số - gia đình – trẻ em, giáo dục.

 

Thống kê các dữ liệu Trẻ em độ tuổi 5, 6; Hộ nghèo – Hộ cận nghèo; An sinh xã hội, chính sách có công, quản lý đối tượng tệ nạn. Công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.
 

Khối đô thị - môi trường: gồm tài khoản của 2 công chức phụ trách công tác Đô thị - xây dựng và Địa chính – môi trường. Phục vụ công tác quản lý về nhà đất, công trình xây dựng, đơn vị thu gom rác, chủ nguồn thải.

 

Khối An ninh – Quân sự:

Phân quyền về tài khoản sử dụng cho cảnh sát khu vực để sử dụng vào quản lý địa bàn, có các tính năng chính:

 • Tìm kiếm: Tìm thông tin một cá nhân trong hệ thống quản lý; thông tin hộ gia đình, nóc gia, bản đồ vị trí của khu phố.
 • Chuyển đến: Xem và cập nhật thông tin một cá nhân mới chuyển đến địa bàn quản lý.
 • Chuyển đi: Xem và cập nhật thông tin một cá nhân mới chuyển đi ngoài địa bàn quản lý.
 • Thống kê: Hệ thống sẽ thống kê theo các mẫu thống kê cần báo cáo của cảnh sát khu vực.
 • Danh sách chuyển đến: xem danh sách tổng chuyển đến của khu vực quản lý.
 • Danh sách chuyển đi: xem danh sách tổng chuyển đi của khu vực quản lý.
 • Danh sách khai sinh, khai tử trong năm.

+ Phân quyền tài khoản cho Chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự phường để quản lý công tác nghĩa vụ quân sự, cụ thể:

 • Danh sách công dân trong độ tuổi Nghĩa vụ quân sự: hỗ trợ tìm thông tin cụ thể của một cá nhân trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự và thống kê danhh sách.
 • Danh sách công dân trúng tuyển;
 • Danh sách công dân tạm hoãn nghĩa vụ;
 • Danh sách công dân tại ngũ;
 • Danh sách xuất ngũ;

- Khối Đảng – Đoàn thể

 

Thống kê phân loại theo Tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và danh sách đảng viên, hội viên theo tổ chức tham gia:

 • Đảng viên Đảng bộ Phường,
 • Đảng viên sinh hoạt 213,
 • Thành viên Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
 • Đoàn viên công đoàn;
 • Hội nông dân;
 • Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ;
 • Hội cựu chiến binh.
 • Hội Chữ Thập đỏ;
 • Hội người cao tuổi;
 • Hội Khuyến học;

 

 

- Chức năng Điều hành khu phố

 

 • Dữ liệu dân cư: 
 • Nóc gia: 
 • Xem thông tin thống kê nóc gia, thông tin hộ gia đình, Hỗ trợ tìm kiếm thông tin nóc gia cụ thể
 • Thông tin hộ gia đình thuộc nóc gia và thành viên trong hộ, có thuộc diện hộ nghèo – cận nghèo không, có nuôi sinh vật cảnh không.

 

 

 • Hộ gia đình: Xem thông tin chi tiết của Hộ gia đình, thành viên hộ và xuất file thống kê.
 • Công dân: Tìm kiếm thông tin của một công dân, thống kê danh sách công dân và trích xuất file dữ liệu.

 

Vi phạm Hành chính

 

2. Thời gian ứng dụng:

Tổ chức vận hành giai đoạn 1 của giải pháp Hệ thống quản lý dữ liệu, điều hành Phường 9 Quận 11 bắt đầu từ ngày 11 tháng 4 năm 2024 đến nay.

 

3. Điểm sáng tạo:

 • Hình thành một hệ thống quản lý dữ liệu cơ sở tại phường một cách đồng bộ, thống nhất dùng chung để làm nền tảng quản lý, chia sẻ theo thẩm quyền quản lý ngành, lĩnh vực, phát triển dữ liệu chung và tránh lãng phí trong khai thác phục vụ công tác quản lý nhà nước.
 • Hệ thống là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho Lãnh đạo phường, cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách của phường, Công an phường, Ban chỉ huy quân sự phường trong tra cứu, thống kê, báo cáo kịp thời, chính xác.
 • Hệ thống có phân quyền chức năng: Thông tin điều hành khu phố giúp lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường và các tổ chức đoàn thể triển khai các hoạt động, thông tin cần thiết đến Ban điều hành khu phố, Cấp ủy chi bộ.
 • Ban điều hành khu phố, cấp ủy chi bộ khu phố có được một công cụ hỗ trợ công tác khu phố giúp thông tin cho Ủy ban nhân dân Phường, Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phường về các hoạt động. Thông tin cho các thành viên của Khu phố những công tác thực hiện và thời gian. Đây cũng là tính năng giúp lưu giữ và thống kê báo cáo các hoạt động của khu phố. Làm cầu nối giữa Phường đến Ban điều hành khu phố kịp thời, chính xác, minh bạch.

 

 

 • Các đoàn thể phường có công cụ sử dụng chung để quản lý dữ liệu hội viên đoàn thể và theo dõi hoạt động chung.

 

 

 • Khi có sự thay đổi nhân sự như cán bộ công chức phường, cảnh sát khu vực, người hoạt động tại khu phố thì không bị ảnh hưởng về dữ liệu do được thống kê, cập nhật trên hệ thống dùng chung thông qua sự phân quyền hệ thống, đảm bảo tính xuyên suốt cho hệ thống.
 • Ứng dụng bản đồ số, bảng hiện thị trực quan (Dashboard), cung cấp số liệu tổng quan về quy mô, cơ cấu dân số, lao động, giới tính, dân tộc, độ tuổi; các diện chính sách, an sinh xã hội, nghĩa vụ quân sự, cơ sở kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng - an ninh,…

 

 

 • Dữ liệu được cập nhật theo phân quyền về chức năng nhiệm vụ của cán bộ công chức và những người tham gia trong Hệ thống để tự chia sẽ, đồng bộ phục vụ quản lý, điều hành và hoạt động tại địa phương.

 

 

 • Tiến hành chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu số liệu, biểu mẫu báo cáo thực hiện ở các khâu; phân tích chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng sử dụng tại các vị trí việc làm, chức năng liên quan, yêu cầu phối hợp để tiến hành ghi nhận, nhập liệu, số hóa dữ liệu,
 • Các thao tác thực hiện thuận tiện khi chỉ cần có điện thoại thông minh hoặc máy tính. Người dùng có thể nhập dữ liệu vào từng mục phù hợp chức năng, lưu tập tin, hình ảnh cần thiết kèm theo thông tin quản lý.

 

4. Hiệu quả kinh tế:

 • Giảm thời gian rà soát, thống kê, đối soát các nguồn dữ liệu quản lý từ các ngành, lĩnh vực. Dữ liệu sống và có cập nhật.

 • Các mẫu báo cáo được chuẩn hóa và thống kê, rút ngắn thời gian cho CBCC.

 • Lãnh đạo quản lý không cần phụ thuộc vào việc báo cáo số liệu của cán bộ công chức mà trực tiếp xem trên hệ thống.

 • Theo dõi được những việc trọng tâm cần thực hiện và các chỉ đạo điều hành.

 • Dễ dàng tra cứu, ghi nhận các thông tin kịp thời và đẩy đủ.

 

5. Lợi ích xã hội:

 • Tạo sự thuận lợi cho Ban điều hành khu phố trong phối hợp, hỗ trợ chính quyền và các đoàn thể địa phương trong thực hiện các chủ trương, chính sách, phong trào.

 • Giúp công khai minh bạch trong hoạt động phường, khu phố theo quy chế dân chủ ở cơ sở về Thu chi Tài chính, kết quả hoạt động…

 • Hệ thống có thể cấp quyền truy cập thông tin tương ứng cho các ban ngành cấp quận, thành phố để khai thác báo cáo, số liệu, giúp giảm bớt các báo cáo thống kê gửi lên, tăng tính chủ động, kịp thời trong quản lý nhà nước, quản lý đoàn thể chính trị, xã hội tại địa phương.

 • Hệ thống dễ chuyển giao và mở rộng phục vụ quản lý nhà nước cho các phường khác, góp phần trực tiếp tác động trong việc xây dựng đô thị thông minh, khai phá dữ liệu số vào hoạt động quản lý khu vực công, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong cơ quan hành chính địa phương, nâng cao chất lượng công vụ của công chức, cán bộ không chuyên trách.

 

6. Triển vọng phát triển:

 • Cơ sở dữ liệu hình thành có khả năng lưu trữ thực tế dữ liệu lớn tại hệ thống máy chủ dùng chung của Thành phố.

 • Công cụ dễ dàng chia sẻ cho các cơ quan quản lý nhà nước để phục vụ công tác quản lý, điều hành tại địa phương, ngành, lĩnh vực.

 • Hệ thống sẽ cập nhật thêm chức năng cho Người dân trên địa bàn có thể vào trang chủ để:

 • Đăng ký nuôi/ hủy nuôi, cập nhật tiêm phòng bệnh vật nuôi khi có phát sinh.

 • Tra cứu đánh giá trước khi quyết định đầu tư mở địa điểm kinh doanh hay ngành nghề trên địa bàn phường, quận.

 • Thuận lợi chuyển giao và áp dụng tại các địa phương khác trong quản lý nhà nước.

 • Hệ thống được xây dựng có tính mở, có khả năng kế thừa, nâng cấp và mở rộng.

 • Hoạt động thông suốt, ổn định, đáp ứng được số lượng truy cập sử dụng cấp phường.

 

Các tài liệu và hình ảnh có liên quan vui lòng quét mã QR code để theo dõi.

Thông tin

 • Tác giả: Uỷ ban nhân dân Phường 9 Quận 11 và HCMGis