Mã số N2018: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an toàn thực phẩm và nguồn gốc hàng hóa nhập vào tại Chợ Bình Thới

  - Chia sẻ:    

1. Đặt vấn đề 

Trong giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý là đòi hỏi cấp bách cho Ban Quản lý chợ Bình Thới để quản lý, ghi nhận, số hóa dữ liệu về thương nhân chợ; hóa đơn chứng từ, số lượng hàng hóa của thương nhân khi nhập hàng vào chợ cũng như thực hiện công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy… vì vậy Phòng Kinh tế quận 11 đã xây dựng công cụ, giải pháp giúp hỗ trợ Ban Quản lý chợ Bình Thới hoàn thành việc xây dựng mô hình Chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm thông qua việc giám sát và quản lý được nguồn gốc hàng hóa nhập vào chợ.

Đồng thời, giải pháp có cung cấp cho Phòng Kinh tế, Ban Quản lý chợ Bình Thới một Dashboard (bảng hiển thị thông tin trực quan) theo dõi theo thời gian thực dữ liệu được cập nhật biến động hàng ngày phục vụ công tác quản lý nhà nước tại chợ.

2. Nội dung thực hiện

Các chức năng chính của công cụ quản lý:

Chức năng cập nhật hàng hóa: Người kiểm soát hàng hóa vào chợ (Bảo vệ) sẽ tiến hành ghi nhận và chụp lại hóa đơn chứng từ của hàng hóa mà thương nhân nhập vào chợ.

Dashboard xem thống kê tình hình hoạt động tại chợ: 

Xem nhanh số lượng hàng hóa nhập vào chợ theo thời gian thực (ngày, tuần, tháng, năm); Tình hình các nhân viên của chợ thực hiện nhiệm vụ; Thống kê thương nhân của chợ theo ngành hàng

Xem danh sách thương nhân tại chợ

3. Kết quả thực hiện 

Tổ chức vận hành thử nghiệm giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý an toàn thực phẩm và nguồn gốc hàng hóa nhập vào tại Chợ Bình Thới bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 và được sử dụng chính thức đến nay

Công cụ đã hỗ trợ việc chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu số liệu, biểu mẫu báo cáo thực hiện ở các khâu; phân tích chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng sử dụng tại các đơn vị liên quan để tiến hành ghi nhận, nhập liệu, số hóa dữ liệu, xây dựng công cụ quản lý về: Ban Quản lý chợ, thương nhân chợ, hóa đơn chứng từ hàng hóa, số lượng hàng hóa nhập vào; công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy;… 

Dữ liệu tự thống kê và được nhân viên chợ cập nhật biến động hàng ngày góp phần hỗ trợ nhanh cho Ban Quản lý chợ Bình Thới, Phòng Kinh tế trong công tác theo dõi, báo cáo, tổng hợp tình hình hoạt động của các thương nhân tại chợ.

Thông tin

  • Tác giả: PHÒNG KINH TẾ QUẬN 11

    Người liên hệ: Trần Ninh Đông

    Điện thoại: 0903755722