Mã số N1085: Kiến trúc học tập tổng thể trong chuyển đổi số giáo dục

  - Chia sẻ:    

Được Uỷ Ban Nhân Dân TP.HCM vinh danh trong giải thưởng sáng tạo lần II. Năm 2021 là một năm kiến trúc học tập tổng thể của Cohota đã góp phần quan trọng trong sự phát triển của ngành giáo dục TP.HCM.

Kiến trúc học tập tổng thể là một khái niệm về một chu trình khép kín mà các hành động của người học và dữ liệu của hành động đó góp phần tái định hướng cho người học, người dạy. Việc hỗ trợ cho người học giờ đây không chỉ dựa vào ý chí chủ quan của người dạy mà còn dựa vào dữ liệu phản ánh thói quen và hiệu quả học tập mà người học đó để lại trên các hệ thống học tập

Khác với nhiều giải pháp do các tập đoàn lớn phát triển, Cohota là một hệ sinh thái mở có sự tham gia sâu của nhiều nhà cung cấp như ClassIn, Google, Dotb,...cùng giải quyết các vấn đề của giáo dục và trao đổi dữ liệu cùng nhau. Ý tưởng này là một tiếp cận quan trọng nhằm giải quyết bài toán “không một đơn vị nào có thể giải quyết tốt tất cả mọi vấn đề của giáo dục”. Mục tiêu của Cohota là mang lại các trải nghiệm tốt nhất cho học sinh và giáo viên bằng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhất mà giáo viên có thể lựa chọn trong quá trình dạy. Khi người dùng phản ảnh những trải nghiệm tốt nhất của mình thông qua các hệ thống giải pháp, dữ liệu của những trải nghiệm này sẽ cho hệ thống giáo dục hiểu biết rõ hơn về sự thật của những thói quen và cách mà mỗi người học kỳ vọng sẽ thành công đối với chương trình học, từ đó giúp các hệ thống giáo dục nâng cao khả năng phục vụ học viên của mình.

Dữ liệu của Cohota đã được các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước phối hợp khai thác, tạo ra các bài nghiên cứu có giá trị cao về mặt tiếp cận giáo dục theo hướng dữ liệu và chuyển đổi số.

Mặt khác, trong các năm vừa qua công ty đã triển khai hơn 5.000 trường, đơn vị đang sử dụng dịch vụ.
 

Thông tin

  • Tên công ty: COHOTA